Aktualizace Saronline na verzi 0.24B

Aktualizace opravující a upravující následující:

 • oprava chyby zabraňující práci se zakázkami pro sqlite verzi
 • oprava ověřování přihlášeného uživatele u editace přednastavených prací
 • oprava chyby která vedla v některých případech k přerušení práce s sqlite databází
 • oprava několika nekorektních věcí v v kódu (jak sqlite tak mssql)
 • vyřazení několika již nepotřebných zpracování dat

Aktualizace Saronline na verzi 0.23B

Aktualizace opravující a upravující následující:

 • úprava zabezpečení
 • dočasné odebrání možnosti připojení se na MSSQL databázi přes ODBC
 • přidána možnost používat vlastní číselné řady, pouze pro mssql s nastavením v databázi, začátek řady + typ opravy včetně způsobu sestavení, vlastní hodnota číselné řady není podporována
 • odebrání některých možností nastavování pro servis i reklamace v mssql v případě používání nastavení z databáze
 • sjednoceno pojmenování u zakázek tak aby bylo stejné s opravy a servis
 • oprava chyby v reklamačních zakázkách – sjednocení s opravy a servis ver. 2 a 3
 • změna v přihlašovacím systému
 • přidána možnost se ze systému odhlásit

Aktuializace Saronline na verzi 0.22B

Aktualizace opravující a upravující následující:

 • oprava chyby vyskytující se v tisknutelných dokumentech
 • přidání tisknutelného externího protokolu
 • oprava vyhledávání v zakázkách u mssql verze
 • přidána úprava tisknutelných dokumentů tak aby se nezobrazovali datumy před rokem 1990
 • oprava řazení seznamu zakázek tak jak má být dle SQL dotazů (ASC a DESC)
 • přidána aktualizace výchozí délka servisní a reklamační zakázky z databáze pro mssql
 • přidána možnost načítání barev a časových úseků z databáze mssql pro seznam servisů – tak aby bylo totožné s opravy a servis verze 3.x

Aktualizace SarOnline na verzi 0.21B

Aktualizace opravující a upravující následující:

 • úprava číslování zakázek tak aby se chovala stejně jako opravy a servis
 • předělání systému na kódování UTF-8
 • oprava rozložení tisknutelných dokumentů
 • oprava nezobrazování informace o nedostatku práv při pokusu o editaci nasvaení u uživatelského účtu
 • oprava chyby v tisknutelném protokolu
 • oprava chyby týkající se nastavovací části a databáze
 • změna v interního způsobu nastavování stavů u zakázek
 • přidána možnost brát pracovníky a stavy z databáze mssql

Aktualizace SarOnline na verzi 0.20B

Aktualizace opravující a upravující následující:

 • oprava chyby vyskytující se v nastavovací části
 • oprava chyby týkající se aktualizace informací o zakázekách
 • odstranění přebytečných dat u příjmového dokladu (servis i reklamace)
 • oprava chyby u výběru zákazníka z databáze
 • dokončení první testovací verze pro databázi MSSQL (odstranění několika položek v nastavení pro tuto verzi,  jedná se o Nastavení zálohování, Zobrazit log, statistika)
 • oprava několika chyb ve spojitosti s novou MSSQL databází
 • oprava chyb v tisknutelných dokumentech
 • přidána možnost vrátit se na zakázku z části sloužící k přidání práce a materiálu pro zakázku bez nutnosti přidání jakékoliv práce či materiálu